Phygital (fizyczne NFT) jako trend w biznesie i sztuce

Phygital co to jest|Co to jest phygital|Co to jest phygital|Co to jest phygital|Phygital co to jest


Zjawiska cyfrowe i fizyczne przenikają się coraz bardziej, kreując innowacyjny nurt znany jako „Phygital”. To połączenie słów „fizyczny” i „cyfrowy” reprezentuje harmonijną integrację elementów materialnych i wirtualnych, tworząc nowe możliwości i przekształcając różne aspekty naszego życia. To połączenie odnajduje zastosowanie zarówno w biznesie, jak i sztuce.

Tekst: Magda Judejko aka Mariola MetaMixer.pl

Co to jest Phygital?

Phygital to koncepcja, która wykracza poza tradycyjne podejście do oddzielania świata fizycznego od cyfrowego. To symbioza tych dwóch wymiarów, która otwiera nowe horyzonty w obszarach biznesu, sztuki, handlu, edukacji i wielu innych. Jest to rozwiązanie, które integruje fizyczne doświadczenia z technologicznymi, stwarzając pełniejsze i bardziej zróżnicowane możliwości interakcji dla użytkowników.

Jak to działa?

NFT jest technologią, dzięki której można uwierzytelnić oryginalność unikatowego produktu lub sztuki. W ostatnich latach Phygital zyskał szczególne znaczenie w związku z rozwojem technologii blockchain i pojęciem NFT (Non-Fungible Token). NFT to unikalny token cyfrowy, który potwierdza posiadanie określonej cyfrowej treści, a także zapisuje historię jej transakcji. W unikatowych kolekcjach odzieży, w sprzęcie sportowym, w obrazach czy też rzeźbach umieszcza się tag NFC, który jest przypisany do NFT. Autentyczność produktu lub dzieła może sprawdzić każdy, kto przyłoży smartfon lub inny urządzenie obsługujące NFC do tagu, umieszczonego w fizycznym produkcie lub dziele.

Co to jest phygital

Po co wdrażać Phygital?

To połączenie gwarantuje, że fizyczna kopia dzieła jest powiązana z właściwym NFT, potwierdzającym jego autentyczność i pochodzenie. Prócz uwierzytelnienia, po zeskanowaniu sztuki lub produktu, można dodawać dodatkowe informacje, zdjęcia, ten sam produkt w formie grafiki 3D i wiele innych.

Jaki wpływ ma Phygital na biznes?

Phygital pozwala na stworzenie innowacyjnych strategii marketingowych, łączących doświadczenia online i offline. Możemy teraz tworzyć kampanie reklamowe, które łączą wirtualne środowisko online z rzeczywistymi interakcjami, co skutkuje większym zaangażowaniem klientów. Phygital odgrywa kluczową rolę m.in. w rozwoju e-commerce, umożliwiając klientom wirtualne przymierzanie ubrań, mebli czy innych produktów, zanim podejmą decyzję o zakupie. Co redukuje liczby zwrotów i zwiększa satysfakcję klientów.

Phygital co to jest
phygital concept, blending digital with physical experience

Jak można wykorzystać Phygital w sztuce?

Phygital zmienia sposób, w jaki odbieramy i doświadczamy sztukę. Galerie sztuki stają się przestrzeniami, w których fizyczne obrazy i rzeźby są uzupełniane o wirtualne informacje, opisy, a nawet wideo, co poszerza kontekst i wzbogaca doświadczenie zwiedzania. Dodatkowo technologie umożliwiają wydanie przez Galerie czy Artystów Certyfikatów autentyczności (NFT) zarówno sztuki fizycznej, jak i wirtualnej, co jest w dobie AI, szczególnie istotne dla kolekcjonerów. Ponadto, dzięki Phygital, sztuka staje się bardziej dostępna dla szerokiej publiczności. Wirtualne galerie i platformy NFT umożliwiają artystom prezentację swoich dzieł na całym świecie, przekraczając barierę fizycznego wystawiania w konkretnych lokalizacjach. Biznes i sztuka często się przenikają szczególnie w tworzeniu unikatowych kolekcji modowych czy designerskich, do których Phygital dodaje nowy wymiar.

Jakie są wyzwania dla osób wdrażających Phygital?

Wyzwania obejmują zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej integracji między światem fizycznym a cyfrowym, rozwiązanie problemów dotyczących wpływu na środowisko związanych z technologią blockchain oraz nawigowanie po kwestiach prawnych i regulacyjnych odnośnie tematu własności i opodatkowania. MetaMixer współpracuje z polskimi dostawcami tych rozwiązań.
Phygital to nie tylko połączenie dwóch światów, ale także otwarcie drzwi do nieograniczonych możliwości. W biznesie pomaga w kreowaniu innowacyjnych strategii marketingowych, podczas gdy w świecie sztuki zmienia sposób, w jaki postrzegamy i doświadczamy dzieł artystycznych. To trend, który kształtuje teraźniejszość i przyszłość, przynosząc rewolucję w tym, jak łączymy się z otaczającym nas światem.

Słowniczek:

  • ▶ Blockchain – to zdecentralizowany, rozproszony, otwarty, publiczny rejestr operacji/zdarzeń/czynności/akcji dokonywanych na danych, oparty o sieć nodów, serwerów, spośród których każdy przechowuje kopię całego rejestru.
  • ▶ NFT – to rodzaj tokena kryptograficznego w ekosystemie Blockchain. Nie ma dwóch tokenów NFT reprezentujących ten sam ciąg danych. NFT może służyć jako certyfikat własności i uwierzytelniać informację o produktach czy też usługach.
  • ▶ Tag NFC (Near Field Communication) to mały, pasywny element elektroniczny, który może być zamieszczony w produkcie klienta. Tag NFC zawiera wbudowany chip, który może komunikować się z urządzeniami obsługującymi technologię NFC, takimi jak smartfony.
  • ▶ Mintowanie – oznacza opublikowanie NFT jako niepowtarzalnego cyfrowego aktywa na Blockchain, na którym można nim handlować, kupować go i sprzedawać, a jego dane cyfrowe są przekształcane w kolekcję kryptograficzną.
  • ▶ Parowanie Tagów NFC – połączenie fizycznego Taga NFC umieszczonego w produkcie z wirtualnym tokenem NFT, który będzie widoczny na urządzeniu mobilnym po zeskanowaniu Tagu NFC.
REKLAMA
REKLAMA

Może cię zainteresować:

Phygital co to jest|Co to jest phygital|Co to jest phygital|Co to jest phygital|Phygital co to jest
REKLAMA
REKLAMA

KRYSTYNA WECHMANN | Z rakiem się nie walczy, raka się leczy!

Krystyna Wechmann Federacja Stowarzyszeń Amazonki

W świecie, gdzie diagnoza raka wciąż budzi strach i niepewność, istnieją ludzie i organizacje, które każdego dnia walczą o zmianę tego postrzegania. Jedną z takich osób jest Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która swoją postawą i działalnością udowadnia, że słowa mają moc, a edukacja i wsparcie mogą zdziałać cuda. Jak wygląda praca Federacji w walce o lepsze jutro dla osób dotkniętych rakiem? Zapraszam do lektury.

Rozmawia: Zuzanna Kozłowska | Zdjęcia: Materiały prasowe

Jak zmieniło się postrzeganie raka na przestrzeni lat?

KRYSTYNA WECHMANN: Zdecydowanie zmieniło się wiele. Kiedyś diagnoza raka była tematem tabu, otoczona milczeniem i stygmatyzacją. Dzisiaj, dzięki pracy wielu osób i organizacji takich jak nasza, otwartość na rozmowy o raku jest znacznie większa. Jednak nadal spotykamy się z pewnymi stereotypami, jak na przykład wyobrażenie o „walce” z rakiem. To słowo, choć może wydawać się motywujące, często wyczerpuje… W naszej federacji staraliśmy się propagować inną perspektywę – z rakiem się nie walczy, raka się leczy.

Jakie są wyzwania związane z dostępem do nowoczesnych metod leczenia?

To kluczowy element w walce z rakiem. Niestety, często napotykamy na bariery, takie jak ograniczone finansowanie, brak świadomości o dostępnych opcjach leczenia czy nawet geograficzne ograniczenia. Naszym celem jest nie tylko wsparcie pacjentek, ale także działanie na rzecz poprawy dostępu do najlepszych międzynarodowych terapii. Wierzymy, że każda osoba zasługuje na dostęp do leczenia, które daje największe szanse na wyzdrowienie.

Co Pani sądzi o znaczeniu edukacji w kontekście chorób nowotworowych?

Edukacja jest kluczowa. Musimy zacząć już od najmłodszych lat, wprowadzając lekcje zdrowia do szkolnych programów. Dzięki temu młodzi ludzie będą wiedzieli, jak dbać o swoje zdrowie, będą świadomi ryzyka związanego z różnymi chorobami, w tym z nowotworami, a także będą wiedzieli, jak ważne są regularne badania. Tylko przez edukację i otwartą rozmowę możemy zmienić mentalność społeczeństwa i zwiększyć świadomość na temat raka.

Jakie działania profilaktyczne są najważniejsze w prewencji raka?

Profilaktyka to podstawa. Bardzo ważne są regularne badania przesiewowe, takie jak mammografia w przypadku raka piersi czy badania na obecność HPV w przypadku raka szyjki macicy. Działania edukacyjne dotyczące samokontroli i świadomości własnego ciała też są niezwykle istotne. Wszystko to pomaga w wykrywaniu choroby na wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Krystyna Wechmann Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Jakie są główne cele i działania Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”?

Nasza misja koncentruje się na edukacji, wsparciu i zmianie narracji dotyczącej raka piersi. Chcemy rozwiewać mity, pokazywać, że nowoczesna medycyna oferuje skuteczne metody leczenia, nawet w przypadku przerzutów. Zwracamy też dużą uwagę na profilaktykę, przede wszystkim na wczesne wykrywanie choroby. Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” nie ogranicza się jednak tylko do edukacji i wsparcia psychicznego. Podkreślając znaczenie aktywności fizycznej i pasji, organizujemy plenery artystyczne, zajęcia malarskie oraz wyjazdy, które pozwalają członkiniom na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Amazonki działają na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Jak wygląda wsparcie oferowane przez ochotniczki federacji?

Wsparcie jest bardzo indywidualne i skupia się na potrzebach każdej osoby. Nasze ochotniczki odwiedzają szpitale, prowadzą dyżury, gdzie rozmawiają z pacjentkami, oferują wsparcie i dzielą się własnymi doświadczeniami. Jest to ważne, ponieważ czasami łatwiej jest porozmawiać z kimś, kto już przeszedł przez podobną sytuację. Staramy się też przekazywać wiedzę o tym, jak ważna jest odpowiednia opieka i dostęp do najlepszych metod leczenia.

Jakie są plany Amazonek na przyszłość?

Przyszłość widzę w jasnych barwach. Mimo wyzwań jesteśmy zdecydowani kontynuować naszą misję. Planujemy rozszerzać nasze działania, wprowadzać nowe programy edukacyjne i wsparcia, a także wzmocnić naszą współpracę z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami. Wierzymy, że dzięki zjednoczonym siłom, możemy dokonać realnej zmiany w postrzeganiu i leczeniu raka, zapewniając tym samym lepszą jakość życia dla pacjentów i ich rodzin.

Dziękuję Pani Prezes za inspirującą rozmowę i życzę Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” dalszych sukcesów w ich misji. Wasza praca i zaangażowanie dają nadzieję wielu osobom oraz pokazują, że w walce o zdrowie każdy gest wsparcia, każde słowo i każda inicjatywa mają ogromne znaczenie.

To ja dziękuję!

Zuzanna Kozłowska

Zuzanna Kozłowska

REKLAMA
REKLAMA
Krystyna Wechmann Federacja Stowarzyszeń Amazonki
REKLAMA
REKLAMA