Skip to content
Poznański Prestiż logo

Kontakt

Redakcja magazynu Poznański prestiż

Młyńska 12,
61-730 Poznań

Alicja Kulbicka

Redaktor naczelna

Michał Gradowski

Współpraca

Magdalena Ciesielska

Redaktor merytoryczny

Zuzanna Kozłowska

Redaktor

Agata Rajchelt

Dział reklamy: