Skip to content

Tagi: Wielkanocne zwyczaje

Wiosenne inspiracje - Wielkanoc

Jak bardzo słowiańska jest Wielkanoc?

Każda z wielkich religii, kiedy była popularyzowana, wiele ze swoich obrzędów bazowała na istniejących tradycjach czy zwyczajach. W ten sposób ułatwiano społeczeństwom przejście z istniejącego systemu wierzeń na nowy. Nikogo więc chyba nie