MICHAŁ SOKOŁOWSKI | Łączy nas krew! O krwiodawstwie w Poznaniu

Krwiodawstwo|Krwiodawstwo|Krwiodawstwo|Krwiodawstwo

Oddanie krwi to jedno z najbardziej szlachetnych działań, jakie niemal każdy z nas może podjąć. Jest to lek, który nie posiada zamiennika. Niezbędna w wielu stanach zagrożenia życia, jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom, w tym nowotworowym, a jej darowanie jest bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem, raczej poczuciem dumy. O stanie krwiodawstwa w stolicy Wielkopolski opowiada Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.


Czy Poznaniacy chętnie oddają krew, czy mamy tutaj jeszcze pole do poprawy?

MICHAŁ SOKOŁOWSKI: Poznaniacy chętnie odwiedzają nasze Centrum oraz krwiobusy w czasie wyjazdowych akcji pobierania krwi, jednak musimy pamiętać, że potrzeby szpitali są bardzo duże. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost ilości wydawanych składników krwi do szpitali, co przekłada się na naszą jeszcze bardziej intensywną pracę. Czekamy na krwiodawców w Centrum przy ul. Marcelińskiej, w naszych Oddziałach Terenowych. Organizujemy także wyjazdowe akcje pobierania krwi; staramy się stworzyć jak najwięcej okazji do oddania krwi. Zapewniamy możliwość oddania krwi przez krwiodawców w Wielkopolsce przez 7 dni w tygodniu.

Jakie największe potrzeby lub problemy związane z krwiodawstwem pojawiają się w rejonie Poznania?

Zadaniem służby krwi jest zabezpieczenie szpitali w krew i jej składniki w taki sposób, żebyśmy my wszyscy mogli czuć się bezpiecznie, tzn. żeby szpitale mogły na bieżąco realizować zamówienia na krew i jej składniki. Stan naszego banku krwi przedstawiają tzw. „kropelki” na naszej stronie. Pamiętajmy, sytuacja zmienia się dynamicznie – jednego dnia kropelka oznaczająca daną grupę jest pełna, a kolejnego już nie. Krew i jej składniki potrzebne są w szpitalach przez okrągły rok. Dlatego prosimy dawców o świadome oddawanie krwi, tzn. jeżeli jest to możliwe, o przełożenie oddania krwi o 2-3 tygodnie, jeżeli zapasy naszej grupy krwi są w danej chwili wysokie.

Krwiodawstwo

Czy są okresy w roku, kiedy krew jest bardziej potrzebna? Od czego to zależy?

Okres wakacji i urlopów jest trudniejszym czasem dla służby krwi. Każdy z nas chce odpocząć, wyjechać; studenci też w dużej mierze wyjeżdżają z miasta, a szpitale pracują tak samo, przeprowadzają zaplanowane zabiegi operacyjne, oprócz tego dochodzą nagłe sytuacje ratowania życia.

Co dzieje się z krwią oddaną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa lub w trakcie organizowanych mobilnych akcji poboru krwi?

Pobrana krew poddawana jest szczegółowym badaniom wirusologicznym i po preparatyce, tzn. po rozdzieleniu na poszczególne składniki (krwinki czerwone, płytki krwi oraz osocze), wydawana jest do szpitali w Poznaniu i Wielkopolsce.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać honorowym dawcą krwi? Co się zyskuje, posiadając taki status?

Osoba, która zgłasza się do oddania krwi, powinna być zdrowa. Jest to szczegółowo weryfikowane na podstawie wypełnionego przez dawcę kwestionariusza, przeprowadzonych badań laboratoryjnych i wywiadu oraz badania lekarskiego. Musimy pamiętać, że naczelną zasadą w krwiodawstwie jest bezpieczeństwo chorego, który otrzyma składniki krwi oraz bezpieczeństwo dawcy, który oddaje krew. Co się zyskuje, posiadając status honorowego dawcy krwi? Myślę, że najcenniejszą rzecz, jaką można sobie wyobrazić, jest poczucie, że uratowaliśmy komuś życie!

Krwiodawstwo

Jeżeli ktoś zastanawia się nad oddaniem krwi, jakie kroki powinien wykonać, żeby zostać dawcą?

Każdą osobę, która chce oddać krew – szczególnie po raz pierwszy – zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami na naszej stronie, gdzie szczegółowo opisujemy „drogę dawcy”, czyli to, co dzieje się z ochotnikiem od momentu przekroczenia progu Centrum lub mobilnego punktu do oddania krwi. Pamiętajmy także o właściwym przygotowaniu się do oddania krwi, tzn. zgłaszajmy się wypoczęci, po zjedzeniu lekkiego śniadania oraz wypiciu minimum 1-1,5 l płynów.

Gdzie i kiedy można oddać krew w Poznaniu w nadchodzącym czasie?

Zapraszamy do naszej głównej siedziby w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej, Oddziałów Terenowych oraz na akcje wyjazdowe. Szczegółowe informacje wraz z godzinami otwarcia oraz planem akcji wyjazdowych znajdują się na naszej stronie https://www.rckik.poznan.pl/gdzie-mozna-oddac-krew. Nawet kilka kropli krwi może zadecydować o życiu bądź śmierci. Pomyślmy więc o tym, by wziąć czynny udział w ratowaniu życia osób, które tego potrzebują. Zostańmy dawcami krwi i sprawmy, by w Poznaniu wszystkie „kropelki” były zawsze pełne.

REKLAMA
REKLAMA

Może cię zainteresować:

Krwiodawstwo|Krwiodawstwo|Krwiodawstwo|Krwiodawstwo
REKLAMA
REKLAMA

KRYSTYNA WECHMANN | Z rakiem się nie walczy, raka się leczy!

Krystyna Wechmann Federacja Stowarzyszeń Amazonki

W świecie, gdzie diagnoza raka wciąż budzi strach i niepewność, istnieją ludzie i organizacje, które każdego dnia walczą o zmianę tego postrzegania. Jedną z takich osób jest Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która swoją postawą i działalnością udowadnia, że słowa mają moc, a edukacja i wsparcie mogą zdziałać cuda. Jak wygląda praca Federacji w walce o lepsze jutro dla osób dotkniętych rakiem? Zapraszam do lektury.

Rozmawia: Zuzanna Kozłowska | Zdjęcia: Materiały prasowe

Jak zmieniło się postrzeganie raka na przestrzeni lat?

KRYSTYNA WECHMANN: Zdecydowanie zmieniło się wiele. Kiedyś diagnoza raka była tematem tabu, otoczona milczeniem i stygmatyzacją. Dzisiaj, dzięki pracy wielu osób i organizacji takich jak nasza, otwartość na rozmowy o raku jest znacznie większa. Jednak nadal spotykamy się z pewnymi stereotypami, jak na przykład wyobrażenie o „walce” z rakiem. To słowo, choć może wydawać się motywujące, często wyczerpuje… W naszej federacji staraliśmy się propagować inną perspektywę – z rakiem się nie walczy, raka się leczy.

Jakie są wyzwania związane z dostępem do nowoczesnych metod leczenia?

To kluczowy element w walce z rakiem. Niestety, często napotykamy na bariery, takie jak ograniczone finansowanie, brak świadomości o dostępnych opcjach leczenia czy nawet geograficzne ograniczenia. Naszym celem jest nie tylko wsparcie pacjentek, ale także działanie na rzecz poprawy dostępu do najlepszych międzynarodowych terapii. Wierzymy, że każda osoba zasługuje na dostęp do leczenia, które daje największe szanse na wyzdrowienie.

Co Pani sądzi o znaczeniu edukacji w kontekście chorób nowotworowych?

Edukacja jest kluczowa. Musimy zacząć już od najmłodszych lat, wprowadzając lekcje zdrowia do szkolnych programów. Dzięki temu młodzi ludzie będą wiedzieli, jak dbać o swoje zdrowie, będą świadomi ryzyka związanego z różnymi chorobami, w tym z nowotworami, a także będą wiedzieli, jak ważne są regularne badania. Tylko przez edukację i otwartą rozmowę możemy zmienić mentalność społeczeństwa i zwiększyć świadomość na temat raka.

Jakie działania profilaktyczne są najważniejsze w prewencji raka?

Profilaktyka to podstawa. Bardzo ważne są regularne badania przesiewowe, takie jak mammografia w przypadku raka piersi czy badania na obecność HPV w przypadku raka szyjki macicy. Działania edukacyjne dotyczące samokontroli i świadomości własnego ciała też są niezwykle istotne. Wszystko to pomaga w wykrywaniu choroby na wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Krystyna Wechmann Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Jakie są główne cele i działania Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”?

Nasza misja koncentruje się na edukacji, wsparciu i zmianie narracji dotyczącej raka piersi. Chcemy rozwiewać mity, pokazywać, że nowoczesna medycyna oferuje skuteczne metody leczenia, nawet w przypadku przerzutów. Zwracamy też dużą uwagę na profilaktykę, przede wszystkim na wczesne wykrywanie choroby. Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” nie ogranicza się jednak tylko do edukacji i wsparcia psychicznego. Podkreślając znaczenie aktywności fizycznej i pasji, organizujemy plenery artystyczne, zajęcia malarskie oraz wyjazdy, które pozwalają członkiniom na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Amazonki działają na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Jak wygląda wsparcie oferowane przez ochotniczki federacji?

Wsparcie jest bardzo indywidualne i skupia się na potrzebach każdej osoby. Nasze ochotniczki odwiedzają szpitale, prowadzą dyżury, gdzie rozmawiają z pacjentkami, oferują wsparcie i dzielą się własnymi doświadczeniami. Jest to ważne, ponieważ czasami łatwiej jest porozmawiać z kimś, kto już przeszedł przez podobną sytuację. Staramy się też przekazywać wiedzę o tym, jak ważna jest odpowiednia opieka i dostęp do najlepszych metod leczenia.

Jakie są plany Amazonek na przyszłość?

Przyszłość widzę w jasnych barwach. Mimo wyzwań jesteśmy zdecydowani kontynuować naszą misję. Planujemy rozszerzać nasze działania, wprowadzać nowe programy edukacyjne i wsparcia, a także wzmocnić naszą współpracę z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami. Wierzymy, że dzięki zjednoczonym siłom, możemy dokonać realnej zmiany w postrzeganiu i leczeniu raka, zapewniając tym samym lepszą jakość życia dla pacjentów i ich rodzin.

Dziękuję Pani Prezes za inspirującą rozmowę i życzę Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” dalszych sukcesów w ich misji. Wasza praca i zaangażowanie dają nadzieję wielu osobom oraz pokazują, że w walce o zdrowie każdy gest wsparcia, każde słowo i każda inicjatywa mają ogromne znaczenie.

To ja dziękuję!

Zuzanna Kozłowska

Zuzanna Kozłowska

REKLAMA
REKLAMA
Krystyna Wechmann Federacja Stowarzyszeń Amazonki
REKLAMA
REKLAMA