Kategoria

Ludzie

Kategoria

Mikrofon, głos, muzyka, chórki. Walc, freestyle, samba, jazz. Chef, wrzątek, poché, fondant. Apartament, rezydencja, basen, penthouse. Ale po kolei…