fbpx

W czasie debaty „Wolna-Organiczna-Wielka”, zorganizowanej przez Unię Wielkopolan i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, mogliśmy przekonać się, że praca organiczna to nie tylko historyczne pojęcie, a znani organicznicy mają swoich godnych, współczesnych naśladowców   

Tekst: Prof. UAM dr hab. Szymon OssowskiZdjęcia: Tomasz Siuda

Debata odbyła się 21 kwietnia i zgromadziła w Auli Wydziału licealistów z Poznania i Koźmina Wielkopolskiego oraz studentów WNPID, którzy przysłuchiwali się trzem panelom. Debatę otworzyli organizatorzy – Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka i Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. dr hab. Andrzej Stelmach. Obaj podkreślali znaczenie idei pracy organicznej, zwracali też uwagę na konieczność realizacji tej idei w życiu codziennym. Mówili o cechach charakterystycznych Wielkopolan. Zapraszając na debatę Prezydent Unii specjalne podziękowania złożył Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, który sfinansował debatę. Dzięki temu cała debata była tłumaczona na język migowy, można też ją było śledzić na żywo w Internecie.

Na zdjęciu od lewej: Monika Leman-Tomaszewska, sekretarz generalny Unii Wielkopolan, dr hab. Mikołaj Tomaszyk, były zastępca Burmistrza Lubonia, ekspert samorządowy, adiunkt na WNPID UAM, Paweł Leszek Klepka, Prezydent Unii Wielkopolan, Patryk Jędrowiak, Burmistrz Ostrzeszowa, Mariusz Wiśniewski, pierwszy zastępca Prezydenta Poznania i Roman Schrödter, skarbnik Unii Wielkopolan

W pierwszym panelu – WOLNA – udział wzięło trzech wybitnych znawców historii Wielkopolski: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, (były prorektor UAM i wiceprezydent Unii Wielkopolan), prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek (prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) oraz dr Dariusz Grzybek (prezes zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie).

W trakcie panelu dyskutowano o tym, co oznacza „praca organiczna”, jaki miała wpływ na „wolność” Poznaniaków i Wielkopolan pod zaborami. Paneliści przybliżyli wiele ciekawych wątków z historii Poznania i Wielkopolski. Wspominano „Wóz Drzymały” oraz mniej i bardziej znane wątki z życiorysów dziwiętnastowiecznych ograniczników, takich jak Dezydery Chłapowski, Edward Raczyński, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski, August Cieszkowski czy Seweryn Mielżyński. Poruszono także kwestię znaczenia zaboru pruskiego dla kształtowania świadomości Wielkopolan, dyskutowano o różnicach między zaborami, jak również o pozytywnych i negatywnych stereotypach dotyczących poznaniaków i Wielkopolan.

W drugim panelu – ORGANICZNA – dyskutowało trzech absolwentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, nie tylko młodych, ale także doświadczonych samorządowców i nie będzie chyba przesadą, jeśli nazwiemy ich „współczesnymi organicznikami”: Mariusz Wiśniewski (I zastępca Prezydenta Poznania), Patryk Jędrowiak (Burmistrza Ostrzeszowa) i dr hab. Mikołaj Tomaszyk (były zastępca Burmistrza Lubonia, ekspert samorządowy, adiunkt na WNPID UAM).

Na zdjęciu od lewej: Monika Leman-Tomaszewska, sekretarz generalny Unii Wielkopolan, Paweł Leszek Klepka, Prezydent Unii Wielkopolan, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, … i Roman Schrödter, skarbnik Unii Wielkopolan

 

Samorządowcy rozmawiali o tym, czy dziś ideały pracy organicznej przekładają się w jakiś sposób na skuteczną pracę w samorządzie (gminnym, powiatowym, wojewódzkim). Zastanawiali się, czy można mówić, że jest jakiś etos pracy Wielkopolanina lub poznaniaka. Czy ta organicznikowska tradycja w jakimś sensie definiuje naszą tożsamość lokalną?Wreszcie rozmawiano o jakości pracy wielkopolskich samorządów oraz wyzwaniach, przed którymi aktualnie stoją.

Trzeci i ostatni panel – WIELKA – był poświęcony przyszłości, przede wszystkim studentom i absolwentom wchodzącym na rynek pracy. Ich kompetencjom, stylowi życia i pracy. Dlatego też w finałowej części debaty udział wzięli: Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, dyrektor personalny Volkswagen Poznań Marcin Jankowski oraz zastępczyni dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania  Anna Wawdysz. Paneliści zastanawiali się, czy uczelnia akademicka taka jak UAM dobrze przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Zwracali uwagę na różnice pomiędzy pokoleniami X, Y i Z – zarówno w podejściu, jak i motywacji do pracy – oraz o skutecznych sposobach rekrutacji. Wiele mówiono o tym, że uczelnia akademicka w pierwszej kolejności powinna kształcić ludzi twórczych i otwartych, takich którzy potrafią zajmować się problemami i szukać kreatywnych rozwiązań. A tacy z pewnością znajdą pracę i się w niej sprawdzą.

W panelu zwracano uwagę na specyfikę mieszkańców Poznania i Wielkopolski, wskazywano kolejny raz na praktyczność zakorzenioną w tradycji pracy organicznej. Przytaczano interesujące dane – wśród 104 tysięcy studentów w Poznaniu, aż 60% stanowią Wielkopolanie. Najwięcej miejsca poświęcono pokoleniu Z, jego ambicjom i szansom, które przed nimi stawia świat. W tym kontekście nie można było też przejść obojętnie obok słynnego stwierdzenia profesora Marcina Matczaka, który w jednej z dyskusji stwierdził m.in. „wątpię, aby tacy ludzie byli gotowi pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces”, dodając, że młodzież z prowincji jest bardziej ambitna i lepiej rokująca. Te głośne i kontrowersyjne tezy spowodowały, że panel trzeci okazał się najbardziej polemiczny, czego najlepszym dowodem była największa liczba pytań i komentarzy ze strony widowni.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Jankowski, dyrektor personalny Volkswagen Poznań, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM, Anna Wawdysz, zastępczyni dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania i prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Elementem debaty było także otwarcie na WNPiD wystawy zdjęć „Wręczenie Wawrzynów Pracy Organicznej” – nagrody przyznawanej przez Unię Wielkopolan wybitnym organicznikom w czasie trwania Dni Pracy Organicznej. Debatę zakończyło wręczenie wszystkim panelistom pamiątkowych medali i zapowiedź kolejnych debat z cyklu „Wolna-Organiczna-Wielka”.