Od blisko dwudziestu pięciu lat spotykają się co miesiąc, aby rozmawiać o biznesie. Dzięki temu budują społeczność, która wzajemnie się wspiera i integruje wielkopolskich przedsiębiorców tworząc klastry, które ze sobą współpracują. O historii Wielkopolskiego Klubu Kapitału, niepodważalnym sukcesie i dalszych planach rozmawiam z Pawłem Bugajnym, prezydentem WKK.

Rozmawia: Piotr Chabzda

Panie Pawle, 25-lecie Wielkopolskiego Klubu Kapitału to ogromny sukces. W jaki sposób zarządza się organizacją, która od tylu lat wspiera naszą regionalną przedsiębiorczość?

Jest to jedna z nielicznych organizacji, która przez tyle lat przetrwała w dobrej kondycji. W ramach klubu zrzeszamy właścicieli i szefów firm o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne firmy. Z sukcesem integrujemy środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję w kraju i Europie. Warto również zaznaczyć, że na przestrzeni wielu lat, kiedy Klub działał, powstawało wiele innych organizacji, które niestety nie przetrwały.

To ogromny sukces, że Państwu się udało.

Formuła, która została opracowana przez założycieli w pełni się sprawdziła. Wzorowana jest ona na brytyjskich klubach biznesu, które funkcjonują przez cały czas bardzo dobrze. Rozwijają się i tym samym świadczą o przedsiębiorczości danego regionu państwa. Inicjatorami powstania Klubu byli: Romuald Szperliński, Henryk Judkowiak i Wojciech Smorawiński. Po kilku spotkaniach opracowano statut stowarzyszenia o nazwie Wielkopolski Klub Kapitału i wystąpiono o osobowość prawną, którą uzyskano 19 października 1993 r. Od tego momentu zaczęto przygotowywać spotkania, w których z miesiąca na miesiąc uczestniczyło coraz więcej przedsiębiorców.

Państwa spotkania odbywają się co miesiąc.

Dokładnie tak. Spotkania odbywają się w różnych miejscach, często również w siedzibach u naszych członków. Chcemy, aby nasi partnerzy mogli poznać firmy zrzeszone w klubie. Dzięki temu też prowadzimy networking, który pozwala nawiązać relacje oraz realizować wspólne projekty.

Tym, co wyróżnia klub jest to, że jest on w pełni neutralny.

Wielkopolski Klub Kapitału jest apolityczną, elitarną organizacją przedsiębiorców. Przetrwała różne rządy, zmiany polityczne zachodzące w naszym kraju oraz regionie. Na każdym spotkaniu przyjmujemy jednego-dwóch nowych członków. Po każdym z nich odbywają się rozmowy kuluarowe, które tak  naprawdę przynoszą największe korzyści. Warto również wspomnieć, że ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego członkom dostępu do decydentów, zarówno w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych z gospodarką.

Jesteście partnerem dla samorządu. Wspieracie przedsiębiorców i ich integrujecie. Sporo zadań i celów, jak na jedną organizację.

W zupełności się zgadzam. A cały czas się rozwijamy. Chcemy być silnym partnerem dla władz województwa oraz naszego miasta. Z ogromną pomocą przyszedł nam marszałek województwa wielkopolskiego, który stworzył Radę trzydziestu firm. Ta inicjatywa może nam pomóc w tym, aby być partnerem dla przedsiębiorczości naszego regionu. Mocno działamy również w procesach legislacyjnych. Te aktywności nas wzmacniają i mam nadzieję, że pozwolą rozwijać Klub przez kolejne ćwierć wieku.