fbpx

Aquanet należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. To największa w Wielkopolsce firma zajmująca się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem zimnej wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także świadczeniem usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To instytucja, która – jak mówi jej prezes, Paweł Chudziński – poza wystawianiem faktur musi dać coś od siebie, dlatego od lat organizuje koncerty, warsztaty i wspiera wydarzenia kulturalne

Nikt na rynku nie jest „samotną wyspą”, a każdy przedsiębiorca jest częścią większej całości. W Aquanecie jest ona rozumiana jako sieć powiązań społecznych, środowiskowych i rynkowych. Stąd konieczność wzmacniania odpowiedzialności za odbiorców, ciągłość biznesu, nieprzerwane i jakościowe świadczenie usług, za całą organizację wraz z jej systemem powiązań, za partnerów, dostawców, firmy świadczące różnego rodzaju usługi. Nade wszystko jednak to ogromna odpowiedzialność za pracowników spółki. – Jesteśmy firmą lokalną, poznańską – mówi Paweł Chudziński, prezes Aquanetu. – Nie chcemy być postrzegani jedynie jako ci, którzy tylko wysyłają faktury i podnoszą ceny wody. Chcemy ludziom dać też jakąś wartość dodaną, przykładowo koncert, na który można przyjść za darmo, zorganizować piknik i posłuchać muzyki. Poza tym jako pierwsi w Polsce mieliśmy Fundusz Wodociągowy. Polega to na tym, że przeznaczamy milion złotych rocznie na wsparcie tych osób w płaceniu naszych rachunków, których nie stać na zapłacenie całości. W tym roku mija 20 lat naszej edukacji ekologicznej, wyedukowaliśmy sto tysięcy dzieci. Jeździmy do szkół, robimy wykłady, zabieramy dzieci do ujęcia wody, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, pokazujemy jak z brudnej robimy czystą.

Aquanet SA, podobnie jak wiele innych świadomych firm na rynku, rozpoczął swoją przygodę z CSR, wydając w 2015 roku swój pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności. Wiele aktywności wcześniej podejmowanych przez spółkę wpisywało się już w filozofię zaangażowania społecznego i CSR. Pierwszy raport miał pomóc przyjrzeć się tym działaniom, ocenić je, nazwać i uporządkować, a tam, gdzie to konieczne – wzmocnić.

Jak w praktyce wyglądają takie działania? Aquanet podejmuje je na rzecz bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług. Wspiera akcje charytatywne oraz te na rzecz regionu. Dba o najwyższą jakość obsługi klienta i nieustannie inwestuje w coraz lepsze technologie. Włącza się w działania ekologiczne, troszcząc się o środowisko, z którego czerpie. Dba o warunki pracy i profilaktykę zdrowotną pracowników. Umożliwia rozwój swoim pracownikom i wspiera ich zaangażowanie w sport.

Informacje o wszystkich działaniach, które są realizowane i przed którymi stoi jeszcze Aquanet można znaleźć na stronie www.csr.aquanet.pl.