fbpx

Od niedzieli, 6 sierpnia, zapraszamy do Muzeum Narodowego w Poznaniu na wystawę SZCZELINY WOLNOŚCI. SZTUKA POLSKA W LATACH 1945-1948/49.

Wystawa polskiej awangardy II polowy XX w.  poświęcona jest sztuce polskiej trzech lat bezpośrednich po II wojnie światowej. Tych lat, w których myślano jeszcze o wolności, demokracji i sprawiedliwości. Po mimo zmiany granic i zadekretowanym w Jałcie usytuowaniu Polski w radzieckiej strefie wpływów. Artyści, pisarze, ludzie kultury myśleli jeszcze o ideałach demokracji. Malarze i rzeźbiarze pragnęli odbudować zniszczoną wojną linie rozwoju sztuk pięknych.

Ekspozycja składa się z trzech części – Czas martwej natury, Wojna/wojna, Oblicza nowoczesności. W pierwszej odsłonie ukazane zostanie doświadczenie i konsolidacja nurtu kolorystycznego, przedstawiona zostanie twórczość wielkich indywidualności, a także rola Muzeum Wielkopolskiego w tym czasie.

Druga odsłona skupia się na pytaniu jak taki wielki temat jak Wojna i Holokaust wpłynęły na twórczość artystyczną tego czasu.

Trzecia odsłona poświęcona jest sztuce nowoczesnej od Władysława Strzemińskiego po Tadeusza Kantora. Wystawa urywa się u progu roku 1949, gdy władza zapowiada zmiany w polityce kulturalnej.

W sumie wystawa będzie panoramą sztuki polskiej w krótkim okresie pomiędzy zachłyśnięciem  się wolnością a okresem dyktatu socrealizmu, w której znacząco zaistnieją dzieła najwybitniejszych postaci rodzimej sztuki XX wieku: Jana Cybisa, Zbigniewa Pronaszki, Artura Nachta – Samorskiego, Wacława Taranczewskiego, Alfreda Lenicy, Marii Jaremy, Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Jerzego Nowosielskiego ,  Andrzeja Wróblewskiego i innych.

Wystawa potrwa do 12 listopada.

M a r i a  J a rema Zwierzęta, 1948, tempera na tekturze, 78 × 100, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP Mp 2254

 

He n r y k  W i c i ń s k i Leżąca, 1934/1935, brąz, 46 × 83 × 47, Galeria Piekary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A n d r z e j W r ó b l e w s k i Rozstrzelanie z chłopczykiem, 1949, olej na płótnie, 120 × 90, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP
A l f r e d  L e n i c a Geometria 3 Miasto, lata 40. XX w., olej na blasze, 59,5 × 58, Galeria Piekary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P i o t r  P o t w o r o ws k i Krajobraz z Wiltshire, 1953, olej na płótnie, 46 × 61, Muzeum Narodowe w Poznaniu
Ar t u r N a c h t – S a m b o r s k i Martwa natura ze storczykiem, 1948, olej na płótnie, 73 × 59,5, Muzeum Narodowe w Poznaniu,

 

 

 

 

 

J a n  C y b i s Akt na czerwonym tle, 1947, olej na płótnie, 73 × 54, Muzeum Narodowe w Poznaniu